BriteBox AB, Fäladsgatan 3, 261 61, LANDSKRONA tel. 0418-28882
 
 
 
Enkel att montera,
demontera och
bygga om.
Fakta från SIFO!
Så här många undviker reklam i nedanstående media:

  TV   75%
  Internet   75%
  Radio   75%
  Direktreklam   51%
  Dagstidningar   42%
  Magasin   39%

Uppgifterna finns publicerade i tidningen Market nr 36-37 september 2009.
En framskjuten plats i BUTIK ger bättre försäljning till lägre KOSTNAD!

Läs Jens Nordfälts doktorsavhandling "Marknadsföring i Butik".

Eller låt BriteBox visa dig den praktiska nyttan!
I MediaButik® är siffrorna de omvända.

Där letar konsumenten efter något att köpa och tydligare exponering gör det lättare för kunden att hitta.

Så räkna med MediaButik®!
Ett alternativ som är billigare och effektivare.

Jämför dagpressannons helsida:
Upplaga: 130 700 ex. 294 000 läsare, med 10 st pelare i 10 olika butiker med genomsnittlig 500 000 besök per år vardera. Varje pelare i ovanstående butiker omsätter ca. 500 000 per år.
Jämför dessa två investeringar till samma kostnad:
  • Dagspress, helsida, upplaga 130 700 ex, 294 000 läsare.

  • 10 st BriteBox exponeringspelare i 10 olika butiker med genomsnittligt 500 000 besök per år vardera.
Jämfört med andra media så är butiken överlägsen som exponerings- och informationsfaktor.
Att skapa köptrivsel är att hjälpa kunden att hitta och stimulera till köp.
Framgångsrik handel med bra exponeringar och välfyllda hyllor skapar nöjda kunder.
Butiken är marknadens viktigaste media. Hit kommer konsumenten för att köpa. Hon/han och har sina sinnen helt öppna för önskemål och stimulans. Receptiviteten är hög och är lätt att påverka i köpögonblicket.
Läser man Jens Nordfälts doktorsavhandling "Marknadsföring i Butik" som visar vetenskapligt mätta säljresultat av olika typer gjorda exponeringar, förstår vi att det finns stora outnyttjade resurser i butik att ta vara på.
BriteBox affärsidé är att få butiker med stor genomströmning att intressera sig för exponering i butik. Ett media som ger bättre försäljning till lägre kostnader.
BriteBox-service:
Vi kreerar, tillverkar, monterar och säljer in dina exponeringar till dagligvaruhandeln
Vi arbetar utifrån varje butiks profil och behovssituation.
Vi avlastar säljorganisationer med fasta exponeringar, vilka jämfört med kampanjställ ger bättre resultat till lägre priser.