BriteBox AB, Fäladsgatan 3, 261 61, LANDSKRONA tel. 0418-28882
 
 
 
Enkel att montera,
demontera och
bygga om.
BriteBox AB

bildades 1993 som ett exponeringsbolag till reklambyrån Årmans.

Syftet var att förstärka butiksinredningar med det byggbara ljuslådesystemet BriteBox.

Ett marknadsföringsgrepp som skulle påverka konsumenten vid köptillfället.

BriteBox är ett frihängande, patenterat system med ljusskyltar, som med lätthet kan byggas och lätt ändras till nya fräscha exponeringar. Ett praktiskt exponeringsystem som effektivt följer upp marknadsföringsinsatser där besluten tages.
Att investera i exponering där köpbesluten tages ger bättre resultat än annonsering, tv-reklam och direktreklam.

Att skapa köptrivsel är att hjälpa kunden att hitta önskade produkter i butik, och med trevliga exponeringar stimulera till merförsäljning.

Framgångsrik handel med bra exponeringar och välfyllda hyllor skapar nöjda kunder.

Butiken är marknadens viktigaste media. Hit kommer konsumenterna för att köpa. De har sina sinnen helt öppna för önskemål och stimulans. Receptiviteten är hög och är lätt att påverka.

Läser man Jens Nordfälts doktorsavhandling "Marknadsföring i Butik" som visar vetenskapligt mätta säljresultat av olika typer gjorda exponeringar, förstår vi att det finns stora outnyttjade resurser i butik att ta vara på.

BriteBox affärsidé är att få butiker med stor genomströmning att intressera sig för exponering i butik. Ett media som ger bättre försäljning till lägre kostnader.

Vi arbetar utifrån varje butiks förutsättningar. Vi tar stor hänsyn till profil och behovssituation.

Våra insatser har ränterat sig kraftfullt i säljsiffror och köpstimulans.

BriteBox AB
Jonnie Årman